Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwstenen

Verschillende organisaties hebben in 16 bouwteams samengewerkt aan de onderwerpen die vanuit de Watertafels door de omgeving als belangrijk werden ervaren, en waarbij een belang speelt vanuit meerdere organisaties. Per bouwsteen heeft een team bestaande uit diverse belangen gezamenlijk de onderwerpen besproken en afspraken gemaakt over hiermee verder te gaan.

Het gaat hier om vraagstukken waar het hoogheemraadschap niet alleen voor aan de lat staat. Het zijn onderwerpen waar we samen met belanghebbenden mee aan de gang moeten. Hieronder vindt u een beschrijving van de bouwstenen, maar ook de onderlinge samenhang. Alle bouwstenen zijn opgenomen in het Waterprogramma. Indien u ook een belang denkt te hebben kunt u dat aan ons laten weten.

Overzicht bouwstenen