Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen A

Alle dijken tellen mee!
Een verdiepingsslag op het veiligheidsdenken.

In deze bouwsteen gaat het vooral over de mogelijkheden van gebieds- compartimentering. Een belangrijk vraagstuk daarbij is of compartimentering ons helpt om Hollands Noorderkwartier veiliger te maken, dan wel om differentiatie van veiligheid op een eerlijke en transparante manier aan te geven, zonder daarbij de economie op bepaalde plekken op slot te zetten.

Samen met provincie, gemeenten en veiligheidsregio's wordt verkend wat de veiligheid is van de verschillende compartimenten die nu al aanwezig zijn in ons gebied. Maar ook wordt nagegaan of, door eenvoudig meeliften met andere maatregelen (meekoppelen), nieuwe compartimenten gecreëerd kunnen worden.

Dit alles kan leiden tot een overstromingsrisicokaart voor het beheergebied: waar is de veiligheid tegen overstroming het grootst, waar is die lager? Het uitgangspunt daarbij blijft natuurlijk altijd de basisveiligheid voor elke bewoner in Noord-Holland.

Gemaakt door: HHNK, Deltares en provincie Noord-Holland

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen