Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen C

De multifunctionele dijk als kabelgoot.

De bovengrondse en ondergrondse infrastructuur wordt steeds drukker met als gevolg dat de regie op de infrastructuur in de ondergrond steeds complexer wordt.

De dijk als kabelgoot is een metafoor voor een oplossing van de problematiek van (re)constructie van nutsvoorzieningen langs en in de waterkering, zodanig dat ze bijdraagt aan de sterkte van de kering.

De ambitie van de bouwsteen is dat er in 2021 een optimale samenwerking is tussen overheden en K&L-beheerders. Gesproken wordt over het opbouwen van de samenwerking, een centrale regie-houder, centrale registratie van data en planningen, het inzetten op innovatie en kennisontwikkeling en het aanpassen van het toetsinstrumentarium en de NEN-norm.

Voor het onderlinge begrip bij partijen is het kennen van elkaars doelen, verantwoordelijkheden, gevoeligheden en feiten een belangrijke voorwaarde om de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik serieus met elkaar af te wegen, waarbij ook de ‘gun-factor’ meespeelt. Er moet een vertrouwensbasis zijn opgebouwd tussen partijen en binnen de verschillende organisaties.
'De dijk als kabelgoot' levert nieuwe mogelijkheden, maar roept ook nieuwe vragen op. Vragen die lang niet altijd beantwoord kunnen worden vanuit bestaande zekerheden en denklijnen. Innovatie en kennisontwikkeling zijn hiervoor noodzakelijk en hier moet op worden ingezet.

Gemaakt door: PWN, HHNK, Liander, Gemeente Schagen, Deltares

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen