Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen F

Natuur als oplossing voor (extra) veiligheid.

Deze bouwsteen betreft de zogenoemde 'hybride' oplossingen, waarbij veiligheid wordt gecombineerd met natuur.

Concreet wordt gedacht aan: bij plannen voor dijkversterkingen verplicht meenemen natuurvariant, aanleg en beheer in samenhang beschouwen (LCC), vroegtijdig betrekken belangen- en kennispartijen, monitoring en kennisontwikkeling. Verder is een verandering van houding en cultuur nodig: van 'lijndenken' naar 'zonedenken' (waterkering inclusief voor- en achterland).
Eén van de ambities is om integrale beheerplannen tot stand te brengen, waarbij alle functies van het object samenhangend worden ingepast, zoals veiligheid, natuur, waterkwaliteit, recreatie. HHNK heeft al ervaring met integrale beheerplannen voor waterbergingsgebieden.

Gemaakt door: Natuurmonumenten, Milieufederatie Noord-Holland, Alterra, HHNK, Deltares & HZ, Imares & HVHL, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen