Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen J

Vitale infrastructuur

In deze bouwsteen wordt gesteld dat bij projectontwikkeling, de aanleg of renovatie van vitale infrastructuur (drinkwater, elektriciteit, telecommunicatie) en dijken, partijen nog te weinig rekening houden met elkaars belangen.

Vervolgens komen diverse elementen uit andere bouwstenen aan de orde: samenwerking, waterrisicoparagraaf in ruimtelijke plannen, risicocommunicatie ten behoeve van zelfredzaamheid burger. Er wordt melding gemaakt van tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. Tenslotte worden kaders ('laagste maatschappelijke kosten') en een governance waarbij partijen gelijkwaardig zijn ('ronde tafel') geschetst.

Gemaakt door: PWN, provincie Noord-Holland, Deltares, HHNK, Alliander en KPN.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen