Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen K

De stad wordt nat

Door klimaatverandering neemt de druk op het stedelijke leefgebied toe. Al vele jaren heeft water ruimte moeten maken en is er veel verharding bij gekomen, waardoor de natuurlijke veerkracht van de stad voor een groot deel is verdwenen.

De kwaliteit van de stedelijke omgeving staat onder druk door hevigere regenval, langdurigere droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen, infra-structuren, openbare ruimte, gezondheid en economie.
Het landelijke Deltaprogramma wil dat steden in 2050 klimaatbestendig zijn. De urgentie om mee te bewegen met de klimaatverandering is bij de gemeenten echter nog niet goed in beeld.

Belangrijke onderdelen zijn:

  • agendering, herkenning en erkenning van de klimaatproblemen voor de stedelijke omgeving;
  • uitvoeren van een klimaatstresstest om hierin scherpte en helderheid te krijgen; de gemeenten Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard willen dit al, Medemblik en Enkhuizen gaan ermee aan de slag via hun gemeentelijk waterplan;
  • PWN wil participeren als het gaat om drinkwater en volksgezondheid;
  • samen met gemeenten maken van een inspirerende ontwikkelingsvisie waarin de klimaatopgave van de stedelijke omgeving centraal staat;
  • Activering van de burger om bij te dragen aan de 'ontharding' en 'vergroening'van de stedelijke omgeving.

Gemaakt door: Gemeente Heerhugowaard, LTO Noord/Land van Leeghwater, Gemeente Alkmaar, Gemeente Medemblik, HHNK, Gemeente Zaanstad, Alterra, Hoogheemraadschap Rijnland, Milieufederatie Noord-Holland, PWN, Gemeente Den Helder en Gemeente Stede Broec

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen