Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen L

Medicijnresten en hormoonstoffen in het oppervlaktewater.

Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat medicijnresten en hormoonstoffen voorkomen in het oppervlaktewater (in ons beheergebied, maar ook op landelijke en Europese schaal).

Het risico van deze stoffen voor ecologie, volksgezondheid en drinkwaterwinning zijn (wetenschappelijk) onderzocht, maar leiden nog niet tot duidelijke conclusies. Zo zijn er nog geen Europese normen voor de aanwezigheid van deze stoffen in het oppervlaktewater. Als naar de medicijnketen gekeken wordt van gebruiker tot aan het oppervlaktewater dan vormt de rioolwater-zuivering een aangrijpingspunt waarmee de aanwezigheid van de stoffen in het oppervlaktewater kan worden verlaagd. De tendens is nu dat landelijk, maar ook Europees, vaker gekeken wordt naar het uitbreiden van de zuiveringsinspanning zodat deze stoffen verwijderd kunnen worden. Om te bepalen of dit maatschappelijk wenselijk is in ons beheergebied is meer onderzoek nodig (gebiedsspecifiek, maar ook op landelijke schaal) om weloverwogen besluiten te kunnen nemen.

Gemaakt door: PWN, LTO, HHNK, Imares, KRWater, Alterra, Milieufederatie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen