Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Bouwsteen M

Voldoende (zoet)water: niet zo vanzelfsprekend als u denkt.

Onbegrensde beschikbaarheid van voldoende water van gewenste kwaliteit op elk moment van het jaar is in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Dit is nog onvoldoende doorgedrongen bij gebruikers.

In de toekomst zullen overheden en gebruikers samen aan de slag moeten, ieder in zijn eigen rol, om de watervoorziening op orde te houden. De urgentie van het thema wordt echter nog niet zo erg herkend door de agrarische sector. Voor dit thema is het dus wellicht te vroeg om die samenwerking te bewerkstelligen.

De samenwerking tussen functies is ook toepasbaar op andere thema's, maar die zijn nog niet onderzocht. Een voorwaarde is wel dat er draagvlak is. Er is wel een eenvoudig stappenplan bedacht waarmee het proces gefaciliteerd kan worden.

Gemaakt door: HHNK, Staatsbosbeheer, gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland, het LEI en PWN.

Meer informatie

Gerelateerde bouwstenen