Waterprogramma 2016-2021 Van veilige dijken tot schoon gezond water

Inleiding

De komende jaren staan we voor de taak ons beheergebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema’s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en schoon water.

Dat doen we vooral preventief door de uitvoering van programma's en dagelijks beheer, maar ook door het onderhouden van een goede crisisorganisatie. Deze thema’s werken we in dit Waterprogramma nader uit. We noemen deze thema's ook wel 'maatschappelijke effecten', we redeneren dan vanuit de doelstelling (het effect) die we willen bereiken op dat thema. Het Rijk heeft inmiddels beleid ontwikkeld om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, onder meer in het nationale Deltaprogramma. In dit Waterprogramma bouwen we voort op onze regionale Deltavisie (2012), en we verankeren de landelijke Deltabeslissingen.